ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

για προπτυχιακούς φοιτητές ΓΠΑ

Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ - Προπτυχιακά Μαθήματα Βιοτεχνολογίας 
Εδώ θα βρείτε μια σειρά μαθημάτων βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος από την συνεργασία μας με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΕΠΕΑΕΚ Βιοτεχνολογίας

Μαθήματα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας στο Διαδίκτυο
Περιλαμβάνονται οι ασκήσεις Μοριακής Αναγνώρισης, Εξέλιξης και Βιοπληροφορικής για τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΓΠΑ.

Προπτυχιακά Μαθήματα για φοιτητές Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ 

Το Σύστημα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Αυτό περιλαμβάνει μαθήματα που σχετίζονται με τις βιολογικές επιστήμες και προσφέρει σενάρια εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εκπαιδευτικό υλικό.

Σύστημα Εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης - E-learning

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα βιοπληροφορικής που διδάσκονται στο ΕΚΠΑ
Αφορά τις διαλέξεις που διδάσκονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Βιοπληροφορικής του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ και περιλαμβάνει διαλέξεις των μαθημάτων "Αρχές και Μέθοδοι Βιοπληροφορικής", "Βιομοριακή Δομή και Λειτουργία", "Μοριακή Αναγνώριση" και "Υπολογιστική Ανάλυση Δομών Βιομορίων

Σύνδεση με το πρόγραμμα LIFE

Πρόβλεψη Δευτεροταγούς Δομής Πρωτεϊνών
Αφορά το λογισμικό για την πρόβλεψη της δευτεροταγούς δομής σφαιρικών πρωτεϊνών.

Σύνδεση με το διαδικτυακό χώρο ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  του ΕΚΠΑ

Υπολογισμός Χάρτη Επιφανείας Μορίων
Πρόγραμμα για την δημιουργία χαρτών επιφανείας μορίων.

Κατάλογος Συνδέσεων Βιοπληροφορικής

metabasis : Συλλογή εργαλείων και μεθόδων στον τομέα της Βιοπληροφορικής

Ιστοσελίδα ΓΠΑ


Το γνωρίζετε;Το Εργαστήριο Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου συνεργάζεται με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κρήτης σε κοινό ερευνητικό πρόγραμμα  για την προώθηση της εκπαίδευσης της Βιοτεχνολογίας μέσα από το διαδίκτυο. Δοκιμάστε το στη διεύθυνση http://elearning.aua.gr/

Διαχείριση Ιστοσελίδας: Νίκος Α. Παπανδρέου

papandre@aua.gr

www.aua.gr/papandreou

Σημαντικά νέα Οι εργαστηριακές Ασκήσεις και οι παραδόσεις του μαθήματος Μοριακή Αναγνώριση βρίσκονται στο Διαδίκτυο.
Κανετε Click εδώ για ευκολη πρόσβαση.